"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Saturday, 25/09/2021 - 03:53|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 ÔN TẬP SINH 6 HỌC KÌ 2.( YÊU CẦU MỖI NGÀY HỌC 3 CÂU) 01/01/1970
2 Nội dung chính bài 36 (Tổng kết về cây có hoa) 01/01/1970
3 Nội dung chính của bài 37 ( Tảo) 01/01/1970
4 sinh8 SINH 8 01/01/1970
5 SINH 8- NỘI DUNG BÀI TUẦN 23 01/01/1970
6 ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA SINH 8 01/01/1970
7 ĐỀ CƯƠNG ÔN KT 1 TIẾT SINH 6 01/01/1970
8 CĐ: HỆ SINH THÁI (t1) - QUẦN THỂ SINH VẬT ( Nội dung chính) 01/01/1970
9 CĐ: HỆ SINH THÁI ( t2) - QT NGƯỜI ( nội dung chính) 01/01/1970
10 bài tổng kết về cây có hoa, đề nghị các e chép vào tập và học bài theo nội dung ôn tập 01/01/1970
11 Ngày dạy: 13/4/2020 SINH 9: CHỦ ĐỀ HỆ SINH THÁI ( TIẾT 1) -PHẦN A. QUẦN THỂ NGƯỜI( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG BÀI) 01/01/1970
12 Ngày dạy: 13/4/2020 SINH 7. NỘI DUNG GHI BÀI 41. CHIM BỒ CÂU ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG BÀI) 01/01/1970
13 BÀI TẬP VỀ NHÀ ( GỬI 7A4; 7A5) 01/01/1970
14 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA 01/01/1970
15 Ngày dạy: 13/4/2020 SINH 7: ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦA BÀI 41. CHIM BỒ CÂU ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
16 Ngày dạy: 13/4/2020 SINH 9- ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHỦ ĐỀ HST ( PHẦN A. QUẦN THỂ SINH VẬT-TIẾT 1) ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
17 Ngày dạy: 21/4/2020 SINH 9- CHỦ ĐỀ HST ( PHẦN B. QUẦN THỂ NGƯỜI- TIẾT 2) ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
18 Ngày dạy: 14/4/2020 SINH 7- BÀI 44. ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
19 Nội dung chính chủ đề: Thực vật không có hoa ( I/ Rêu - cây rêu) 01/01/1970
20 Nội dung chính chủ đề: Thực vật không có hoa (II/ Quyết - Cây dương xỉ) 01/01/1970
21 Sinh 8 Tuan 24 Sinh 8 01/01/1970
22 Dạy ngày 21/4/2020 SINH 7-BÀI 46. THỎ ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
23 Dạy ngày 22/4/2020 SINH 7-CHỦ ĐỀ: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ ( TIẾT 1)- PHẦN A. BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
24 Ngày dạy: 21/4/2020 SINH 9- CHỦ ĐỀ: HỆ SINH THÁI ( TIẾT 3) -PHẦN C. QUẦN XÃ SINH VẬT ( CÔ PHƯƠNG THỦY ĐĂNG) 01/01/1970
Tổ Chuyên Môn