"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thursday, 16/09/2021 - 17:30|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 SỬ 6 - Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa TK I - Giữa TK VI) (tiếp theo) 01/01/1970
2 Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) Phần III 01/01/1970
3 SỬ 7: Bài 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI - XVIII (PHẦN I - II) 01/01/1970
4 Sử 9 - Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược 1946 - 1950 (Tiết 1) 01/01/1970
5 Sử 9 - Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1950) (tieest2) 01/01/1970
6 Sử 8:Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (Tiết 1 - Tiết 2) 01/01/1970
7 sử 9 - bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) (tiết 47 - 48) 01/01/1970
8 sử 8 - BÀI 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI TK XIX (TIẾT 49-50) 01/01/1970
9 SỬ 7 - BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (TIẾT 47) 01/01/1970
10 SỬ 7 - BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN (TIẾT 48) 01/01/1970
11 SỬ 6 - BÀI 21:KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) 01/01/1970
12 SỬ 6 - Bài 22: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo) 01/01/1970
13 Sử 7 - Bài 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 01/01/1970
Tổ Chuyên Môn