"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Saturday, 25/09/2021 - 04:50|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 TIẾNG ANH 6 - REVISION 1 01/01/1970
2 TIẾNG ANH 6 - REVISION 2 01/01/1970
3 TIẾNG ANH 6- REVISION 3 01/01/1970
4 TIẾNG ANH 6 - REVISION 5 01/01/1970
5 TIẾNG ANH 6 - REVISION 4 01/01/1970
6 TIẾNG ANH 9-REVISION 1 01/01/1970
7 TIẾNG ANH 9-REVISION 2 01/01/1970
8 TIẾNG ANH 9-REVISION 2 01/01/1970
9 TIẾNG ANH 9- REVISION 3 01/01/1970
10 TIẾNG ANH 9-REVISION 5 01/01/1970
11 TIẾNG ANH 9-REVISION 4 01/01/1970
12 TIẾNG ANH 9 - REVISION 6 01/01/1970
13 TIẾNG ANH 7 - REVISION 1 01/01/1970
14 TIẾNG ANH 6 - REVISION 6 01/01/1970
15 TIẾNG ANH 7 - REVISION 2 01/01/1970
16 TIẾNG ANH 7 - REVISION 3 01/01/1970
17 TIẾNG ANH 7 - REVISION 6 01/01/1970
18 TIẾNG ANH 7 - REVISION 5 01/01/1970
19 TIẾNG ANH 7 - REVISION 4 01/01/1970
20 TIẾNG ANH 8 - REVISION 1 01/01/1970
21 TIẾNG ANH 8 - REVISION 4 01/01/1970
22 TIẾNG ANH 8 - REVISION 3 01/01/1970
23 TIẾNG ANH 8 - REVISION 2 01/01/1970
Tổ Chuyên Môn