"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thursday, 16/09/2021 - 17:31|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 ĐẠI SỐ 9 PHIẾU HỌC TẬP 01/01/1970
2 ĐẠI SỐ 8 PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 8 SỐ 1 01/01/1970
3 SỐ HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 TUẦN 23 01/01/1970
4 SỐ HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 TUẦN 23 01/01/1970
5 ĐẠISỐ 7 PHIẾU HỌC TẬP ĐẠI SỐ 7 TUẦN 23 01/01/1970
6 HÌNH HỌC 9 PHIẾU HỌC TẬP HÌNH HỌC SỐ 1 01/01/1970
7 HÌNH HỌC 8 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 8 SỐ 2 01/01/1970
8 HÌNH HỌC 8 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 8 SỐ 3 01/01/1970
9 SỐ HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 TUẦN 23 01/01/1970
10 HÌNH HỌC 7 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 HÌNH HỌC 7 TUẦN 23 01/01/1970
11 HÌNH HỌC 7 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 HÌNH HỌC 7 01/01/1970
12 ĐẠI SỐ 7 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 ĐẠI SỐ 7 01/01/1970
13 ĐẠI SỐ 9 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 ĐẠI SỐ 9 01/01/1970
14 ĐẠI SỐ 8 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 8 SÔ 4 01/01/1970
15 SỐ HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 SỐ 5 01/01/1970
16 SỐ HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 SỐ 6 01/01/1970
17 HÌNH HỌC 8 PHIÊU HỌC TẬP TOÁN 8 SỐ 5 01/01/1970
18 SỐ HỌC 6 PHIÊU HỌC TẬP TOÁN 6 SỐ 7 01/01/1970
19 HÌNH HỌC 6 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 6 SỐ 8 01/01/1970
20 HÌNH HỌC 9 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 HÌNH HỌC 9 01/01/1970
21 ĐẠI SỐ 8 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 8 SỐ 6 01/01/1970
22 HÌNH HỌC 7 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 HÌNH HỌC 7 01/01/1970
23 ĐẠI SỐ 7 PHIÊU HỌC TẬP SỐ 3 ĐẠI SỐ 7 01/01/1970
24 ĐẠI SỐ 7 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 ĐẠI SỐ 7 01/01/1970
Tổ Chuyên Môn