"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ bảy, 25/09/2021 - 03:33|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 PHIẾU HỌC TẬP BÀI: VƯỢT THÁC - LỚP 6 01/01/1970
2 PHIẾU HỌC TẬP BÀI: SO SÁNH (TT) - LỚP 6 01/01/1970
3 PHIẾU HỌC TẬP BÀI: BUỔI HỌC CUỐI CÙNG ( LỚP 6) 01/01/1970
4 TỰ CHỌN VĂN 6 TUẦN 23: LUYỆN TẬP VĂN MIÊU TẢ 01/01/1970
5 NGỮ VĂN 7 -TIẾT 89 - BÀI: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 01/01/1970
6 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 90 +91 BÀI: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 ( VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH) 01/01/1970
7 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 92 - BÀI: Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG 01/01/1970
8 NGỮ VĂN 7: TỰ CHỌN - TUẦN 23: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN 01/01/1970
9 NGỮ VĂN 8 -TIẾT 89+90: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 01/01/1970
10 NGỮ VĂN 6 - TIẾT 93+94: PHIẾU HỌC TẬP BÀI: PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH 01/01/1970
11 NGỮ VĂN 6 - TUẦN 24 TIẾT 95: PHIẾU HỌC TẬP BÀI: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CẢNH 01/01/1970
12 NGỮ VĂN 6 - TIẾT 96 PHIẾU HỌC TẬP BÀI: NHÂN HÓA 01/01/1970
13 NGỮ V ĂN 6 - TỰ CHỌN TUẦN 24: LUYỆN TẬP VĂN MIÊU TẢ 01/01/1970
14 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 93 - BÀI: DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU 01/01/1970
15 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 94 - BÀI: TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 01/01/1970
16 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 95 +96 BÀI: SỐNG CHẾT MẶC BAY 01/01/1970
17 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 97+98: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 01/01/1970
18 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 99 - BÀI: LIỆT KÊ 01/01/1970
19 NGỮ VĂN 7 - TIẾT 100- BÀI: DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY & DẤU GẠCH NGANG 01/01/1970
20 NGỮ VĂN 6 - TIẾT 99: PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI 01/01/1970
21 NGỮ VĂN 6 - TIẾT 100: ẨN DỤ 01/01/1970
22 NGỮ VĂN 6 - TỰ CHỌN ( TUẦN 25 ): LUYỆN TẬP VĂN MIÊU TẢ - LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TẢ NGƯỜI 01/01/1970
23 NGỮ VĂN 6 - TUẦN 23 01/01/1970
24 NGỮ VĂN 6 - TUẦN 24 01/01/1970
Tổ Chuyên Môn