"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thursday, 16/09/2021 - 17:39|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn

Kế hoạch Hội nghị CBCNVC Năm học 2019-2020, ngày 19/09/2019

Thời gian: 14 giờ, ngày 19/09/2019, Tất cả HĐGV trong nhà trường THCS Võ Thị Sáu

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

Năm học 2019 - 2020

I. Thời gian: 

          Hội nghị tiến hành lúc 14 giờ,  ngày 19/9/2019  (CB, GV, NV có mặt lúc 13 giờ 40 chiều thứ Năm).

II. Địa điểm:           Tại hội trường, trường THCS Võ Thị Sáu.

III. Thành phần:

          - Toàn thể CB, GV, NV của trường.

          - Khách mời:

          + Phòng GDĐT thành phố Sa Đéc

          + Phòng Nội vụ thành phố

          + Liên đoàn Lao động thành phố

          + BĐD CMHS (Trưởng ban)

          + Đại diện Đảng ủy và UBND Phường 2

          (Trang phục: Nam: Như lên lớp, thắt cà vạt; Nữ: Áo dài).

IV. Nội dung:

          A. NGHI THỨC :

          1. Văn nghệ chào mừng (Cô Tuyền, cô Vân  chuẩn bị 2 tiết mục Văn nghệ)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (T.Thịnh -Văn)

3. Báo cáo số lượng CBCC có mặt……/tổng số CB-VC đơn vị (Thầy Nhân, tổ S-Đ).

          4. Đề cử Đoàn Chủ tịch: Cô Thủy (Đại diện BGH), thầy Thịnh (Đại diện Chi ủy); Cô Hồng Anh (ĐD Công đoàn); Cô Thủy (H-S), cô  Thanh (Văn) (Đại diện GV).

5.Thư ký hội nghị: Thầy Trí Nghĩa (TKHĐ), cô Thu Hà (TT tổ VP).

          B. NỘI DUNG:

          1. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2018-2019 (Cô Thủy – HT)

2. Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm học 2018-2019 và  Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Thầy Thịnh - PHT)

          3. Báo cáo thực hiện Qui chế Dân chủ trong đơn vị năm học 2018-2019 (Cô Hồng Anh)

4. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019  và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (Thầy Tín - TBTTND).

5. Báo cáo thu chi tài chính của đơn vị năm học 2018-2019 (Cô Phương Thủy).

6. Thông qua hoặc sửa chữa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ, nội qui, qui chế cơ quan (nếu có).

7. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến từ các tổ: Cô Thanh (Văn)    8. Gợi ý thảo luận, giải đáp thắc mắc và biểu quyết các chỉ tiêu (Cô Thủy-HT)

          9. Phát động  kế hoạch thi đua năm học 2019-2020; Các tổ đăng ký thi đua cho năm học mới (Cô Hồng Anh –  CTCĐ gửi mẫu thống nhất cho các tổ ); Công đoàn và chính quyền ký kết giao ước thi đua, ký kết các cuộc vận động (Thầy Thịnh thông qua bảng ký kết giao ước thi đua, HT và CTCĐ ký giao ước).

          10. Bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2019-2021

          11. Phát biểu khách dự (PGD&ĐT; Chính quyền địa phương).

          12. Thông qua Nghị quyết và biểu quyết Nghị quyết (Thầy Thịnh)

13. Đáp từ, bế mạc (Cô Thủy-HT)

V. Phân công:

          1. Chuẩn bị hội trường (chú ý vị trí bàn Đoàn chủ tịch (5 ghế), Khăn trải bàn…; Thư ký Hội nghị (2 ghế); một bàn đầu cho khách dự phía khung chữ (có khăn trải bàn): 02 đ/c BV và 01 đ/c NV tạp vụ.

2. Hoa tươi trang trí bàn Hội nghị: Cô Duyên, cô Tuyết Hằng.

          3. Chuẩn bị văn kiện Hội nghị: BGH+CTCĐ+BTTND; Đóng cuốn, thư mời, Quyết toán kinh phí…: Cô Thu Hà (TT tổ VP), Cô Hết (Kế toán).

          4. Chụp hình: Thầy Nhân.

          5. Văn nghệ: Cô Tuyền (Nhạc)

          6. Chuẩn bị bánh, nước: Cô Diễm Chi, cô Phẩm, cô Thanh Nguyên, cô Thắm.

          7. Tiếp khách: tại phòng HT trước khi lên hội trường: BGH và Cô Thảo (cô Thảo ghi danh sách chuyển thầy Thịnh (Văn) giới thiệu).

8. Chuẩn bị nước trà, nước suối: Cô Thanh (TV)

          9. Dẫn chương trình:

          9.1. Phần nghi thức: Thầy Thịnh (Văn)

          9.2. Phần nội dung: Thầy Thịnh (P.HT)

          10. Cắt, treo khung cây hội trường, trồng lại trầu bà vào lọ treo tường: Thầy Tín (Nhóm trưởng), cùng với thầy Dũng, thầy Duy (Địa)

“HỘI NGHỊ

CÁN BỘ CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2019 – 2020

Phường 2, ngày 19/9/2019”

 

          Lưu ý: Ban tổ chức Hội nghị mời các thầy cô là Đoàn chủ tịch, thư ký Hội nghị, Ban TTND, thầy Thịnh (Văn) họp tại Hội trường sau phiên chi bộ (thứ Tư, 18/9/2019).

Bài tin liên quan
Tin tức từ tổ Chuyên Môn
Tin tức từ các bộ phận
Websites liên hệ công vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 30
Tháng 09 : 804
Năm 2021 : 6.339