"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thursday, 16/09/2021 - 18:07|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
 • Phong trào "Bình chọn ảnh" tháng 1 năm học 2016-2017
 • Phong trào "Bình chọn ảnh" tháng 4 - năm học 2016-2017
 • Phong trào "Bình chọn ảnh" năm học 2017-2018
 • Chương trình "Nét chữ từ trái tim"
 • Chủ đề: "Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh"
 • Báo tường chào mừng ngày NGVN 20/11/2019
 • Phong trào "Bình chọn ảnh"
 • Chào mừng ngày QĐNDVN 22/12/2019
 • Chào mừng ngày QTPN 08/03/2019
 • Chào mừng ngày NGVN 20/11/2019
 • Niềm vui ngày khai trường 5/9/2018
Tổ Chuyên Môn
Websites liên hệ công vụ