Tổ Toán - Tin năm học 2019-2020:

 

A/. Thành viên: gồm 12 giáo viên và 1 Tổng Phụ Trách Đội

  1. Hứa Ngọc Thảo (Tổ trưởng)

  2. Huỳnh Quan Khải (Tổ phó)

  3. Huỳnh Thanh Hòa

  4. Lê Thị Nhiều

  5. Lê Thị Thanh Hằng

  6. Mai Thị Tới

  7. Bùi Trí Nghĩa

  8. Võ Trần Hồng Yến (Trực giám thị)

  9. Lê Thị Thắm (Thư ký)

  10. Phan Thị Bích Thủy

  11. Lương Hồng Trang

  12. Nguyễn Hữu Hậu (QL.Phòng Tin học)

  13. Lê Trầm Phương Thanh (Tổng phụ trách Đội)

B/. Ảnh tổ Toán - Tin