Báo cáo số liệu HS ra lớp, trường THCS Võ Thị Sáu, đến hết 05/09/2019