"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh"

Thursday, 16/09/2021 - 18:59|
Chào các bạn đến với Websites: Trường THCS Võ Thị Sáu, ĐT: 02773.861340, Đ/c: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc, Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Công nghệ
  • Điện thoại:
   0939262962
  • Email:
   nthanh.thcsvothisau.tpsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2003

   - Tốt nghiệp CĐSP: 2003

   -Tốt nghiệp ĐHSP: 2010

   - Ngày vào Đảng: 18/08/2006   Ngày chính thức: 18/08/2007

   -Tin học: A

   -Ngoại ngữ: B

 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0708700113
  • Email:
   nvdung.thcsvothisau.tpsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 1991

   - Tốt nghiệp CĐSP: 1991

   -Tốt nghiệp ĐHSP Sinh: 2005

   - Ngày vào Đảng: 7/12/ 2004   Ngày chính thức: 7/12/2005

   - Tin học: A

   - Ngoại ngữ: B

 • Cao Thị Kim Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   0845050984
  • Email:
   ctkngoan.thcsvothisau.txsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Năm vào ngành: 2006

   - Tốt nghiệp CĐSP: năm 2006 

   - Tốt nghiệp ĐHSP Hóa: 2008

   - Tin học: A

   -Ngoại ngữ: B

 • Phạm Thị Ánh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   01214988622
  • Email:
   ptathu.thcsvothisau.txsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2003

   - Tốt nghiệp CĐSP: 2003

   -Tốt nghiệp ĐHSP Hóa: 2007

   - Ngày vào Đảng: 14/08/2007    Ngày chính thức: 14/08/2008

   -Tin học: A

   - Ngoại ngữ: B

 • Võ Thị Trí Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp
  • Điện thoại:
   0949323832
  • Email:
   dangtri1991@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành 2019

   - Tốt nghiệp ĐHSP kĩ thuật nông nghiệp: 2013

   - Ngày vào Đảng: 24/05/2013   

   - Tin học: B

   -Ngoại ngữ: B

 • Đào Văn Ngươn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   0939610380
  • Email:
   dvnguon.thcsvothisau.tpsadec@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Năm vào ngành: 1986

   -Tốt nghiệp CĐSP: 1986

   -Tốt nghiệp ĐHSP: 2006

   - Ngày vào Đảng: 22/12/2005       Ngày chính thức: 22/12/2006

   - Tin học: A

   -Ngoại ngữ: B

 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV quản lí phòng thực hành Hóa-Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0989570918
  • Email:
   thuhien1011981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2009

   - Tốt nghiệp ĐHSP Sinh: 2005

   -Này vào Đảng: 15/11/2011   Ngày chính thức: 15/11/2012

   - Tin học: A

   - Ngoại ngữ: B

    

 • Phan Thị Mỹ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Hóa
  • Điện thoại:
   01686516104
  • Email:
   ptmhang.thcsvothisau.txsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2005

   - Tốt nghiệp CĐSP: 2005

   - Tốt nghiệp ĐHSP Hóa: 2007

   -Tin học: A

 • Võ Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0866039090
  • Email:
   vkphuong.thcsvothisau.tpsd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Năm vào ngành: 2003

   - Tốt nghiệp CĐSP: 2003

   -Tốt nghiệp ĐHSP Sinh: 2010

   - Ngày vào Đảng: 16/12/2010   Ngày vào Đảng chính thức: 16/12/2011

   - Tin học: A

 • Hồ Phương Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Sinh
  • Điện thoại:
   0976586321
  • Email:
   phuongthuy0680@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Năm vào ngành: 2001

   - Tốt nghiệp CĐSP năm 2001

   -Tốt nghiệp ĐHSP Sinh : 2006

   - Ngày vào Đảng: 11/12/2008  Ngày chính thức: 11/12/2009

   - Tin học: A     

   - Ngoại ngữ: B

Cơ cấu tổ chức nhà trường
Công văn - Văn bản
Tổ Chuyên Môn
Websites liên hệ công vụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 31
Tháng 09 : 805
Năm 2021 : 6.340

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

Địa chỉ: TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0673861340 - Email: c2vothisau.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn